SON PERSOA TRABALLADORA FRONTEIRIZA QUE TRABALLA EN XIBRALTAR E RESIDE EN ESPAÑA TEÑO DEREITO A PRESTACIÓN POR DESEMPREGO DESPOIS DO BREXIT?

Si, ao ser España o seu país de residencia durante o seu traballo en Xibraltar, poderá acceder a prestación en España polos períodos de seguro acreditados en Xibraltar antes e despois do Brexit, sen que sexa necesario que cotizase en último lugar en España.
Poderá acreditar as cotizacións en Xibraltar achegando o Ou 1 .