DESPOIS DE COBRAR O PAGO ÚNICO PODO SIMULTANEAR A ACTIVIDADE FINANCIADA CON LESTE CUN TRABALLO POR CONTA PROPIA OU ALLEA?

A realización de traballos por conta propia ou allea que inicie despois da capitalización da prestación por desemprego estará suxeita á normativa xeral sobre pluriempleo no que respecta a cotización, xornada, etc. 

Non existe unha prohibición que impida realizar varias actividades á vez por obter previamente o dereito ao pago único da prestación.

As cotizacións por desemprego que realizase despois de recoñecerlle a capitalización da prestación poderánselle ter en conta para obter prestacións no futuro.