DESPOIS DE COBRAR O PAGO ÚNICO PODO SIMULTANEAR A ACTIVIDADE FINANCIADA CON LESTE CUN TRABALLO POR CONTA PROPIA OU ALLEA?

La realización de trabajos por cuenta propia o ajena que inicie después de la capitalización de la prestación por desempleo estará sujeta a la normativa general sobre pluriempleo en lo que respecta a cotización, jornada, etc. 

Non existe unha prohibición que impida realizar varias actividades á vez por obter previamente o dereito ao pago único da prestación.

As cotizacións por desemprego que realizase despois de recoñecerlle a capitalización da prestación poderánselle ter en conta para obter prestacións no futuro.