Sede electrónica

Aprobáronme o paro pero non cobrei, poida que débase a que teño un cobro indebido?

Se ten un cobro indebido pendente de devolver, a lexislación permite ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) a compensación do seu importe coas prestacións ou subsidios futuros, é dicir, restarllo do este importe.

En consecuencia, ata que devolva a totalidade da cantidade que debe como cobro indebido, non poderá empezar a cobrar a nova prestación ou subsidio aprobado.

No entanto, pode solicitar a compensación parcialda súa cobro indebido para percibir parte da prestación ou subsidio, que se resolverá atendendo á súa situación económica familiar.