COBRO O PARO E NECESITO UN CERTIFICADO QUE O ACREDITE, QUE DEBO FACER?

Poderá solicitar un certificado que acredite a súa condición de persoa beneficiaria de prestacións por desemprego: