SE A MIÑA EMPRESA INCLÚEME NUN ERTE DE SUSPENSIÓN OU DE REDUCIÓN DE XORNADA, TEN QUE DARME DE BAIXA EN SEGURIDADE SOCIAL DURANTE A MEDIDA DE REGULACIÓN DE EMPREGO?

Si su empresa le incluye en un procedimiento de regulación de empleo tiene que darle de baja en la Seguridad Social únicamente si es regulación de empleo de extinción de la relación laboral.

No caso de suspensión, a súa relación laboral non se atopa finalizada, senón suspendida, polo que a empresa non ten que darlle de baixa.

Igualmente, nos supostos de redución de xornada autorizada por procedemento de regulación de emprego, a empresa está obrigada a manterlle de alta en Seguridade Social.

No entanto, para temas relacionados coa afiliación á Seguridade Social pode informarse a través do número de teléfono 901 50 20 50, ou na páxina www.seg-social.es.

Más información sobre prestaciones de desempleo por procedimientos de regulación de empleo en: “Me ha afectado un ERE o un ERTE".