PÓDESE INICIAR UN ERE OU ERTE EN DÍA FESTIVO?

Como regra xeral, a suspensión de relacións laborais derivada dun procedemento de regulación de emprego debe iniciarse nun día no que, normalmente, exista actividade na empresa.

No entanto, a decisión empresarial de regulación de emprego non é competencia do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), correspondendo en todo caso á xurisdición social a revisión da devandita decisión empresarial.

Se a entidade xestora das prestacións apreciase a existencia de fraude, dolo, coacción ou abuso de dereito, poderá solicitar á autoridade laboral a súa impugnación.

Máis información en: “Afectoume un ERE ou un ERTE".