PÓDESE INICIAR UN ERE OU ERTE EN DÍA FESTIVO?

Como regra xeral, a suspensión de relacións laborais derivada dun procedemento de regulación de emprego debe iniciarse nun día no que, normalmente, exista actividade na empresa.

No obstante, la decisión empresarial de regulación de empleo no es competencia del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), correspondiendo en todo caso a la jurisdicción social la revisión de dicha decisión empresarial.

Se a entidade xestora das prestacións apreciase a existencia de fraude, dolo, coacción ou abuso de dereito, poderá solicitar á autoridade laboral a súa impugnación.

Más información en: “Me ha afectado un ERE o un ERTE".