ESTOU A COBRAR O PARO E RECIB? UNHA CARTA NA QUE ME INDICAN QUE ME INICIARON UN PROCEDEMENTO SANCIONADOR POR INCUMPRIR AS MI��AS OBRIGACI��NS E UNHA SUSPENSI?N CAUTELAR DO PAGO. ?QU? DEBO FACER?

Se non está de acordo coa infracción que lle comunican na carta e a proposta de sanción, pode presentar na oficina de emprego un escrito de alegacións.

Para presentalo ten un prazo de quince días hábiles desde o día seguinte á notificación da comunicación da sanción e pode achegar a documentación que considere oportuna para apoiar as súas alegacións.

Posteriormente, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dictará una resolución estimando o no dichas alegaciones.

Contra esta resolución, podrá presentar escrito de reclamación previa en el plazo de un mes desde la notificación de dicha resolución.

Se finalmente, non está tampouco de acordo coa resolución da reclamación previa, poderá interpor unha demanda ante o Xulgado do Social.

No caso de estar conforme desde o principio coa infracción e a proposta de sanción, pode deixar transcorrer o prazo de quince días hábiles mencionado no primeiro parágrafo sen presentar alegacións e esperar a que termine o procedemento por resolución administrativa.

Máis información en: Obrigacións, infraccións e sancións.