Sede electrónica

Cobro o subsidio para maiores de anos 52 con redución na súa contía porque o meu último traballo foi a tempo parcial. Pagaranmo a partir de agora sen redución?

Se cobra o subsidio de maior de  anos 52 con redución na contía porque o seu último contrato foi a tempo parcial, tras a entrada en vigor da nova regulación deste subsidio ( 13 de marzo de ), 2019 sen necesidade de que vostede o solicite, aboaráselle sen aplicar parcialidad algunha, con independencia de que cesase nun contrato a xornada completa ou a tempo parcial.