Sede electrónica

Como se se o ficheiro XML enviado foi correctamente recibido polo SEPE?

Tras o preprocesado da comunicación enviada ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), notificaráselle o resultado de devandito preproceso, normalmente antes de horas.. 24

A notificación farase na dirección de correo electrónico que figure na base de datos da aplicación Certific@2 correspondente ao usuario que figure como representante en cada un dos ficheiros de comunicación.

A achega da devandita información é unha parte obrigatoria do devandito proceso.

A mensaxe enviada conterá o identificador da comunicación á que se responde e un ficheiro en formato XML, o cal segue a estrutura do correspondente esquema XSD publicado polo SEPE.

En concreto, a estrutura do ficheiro de resposta é a seguinte:

 • Bloque de datos que contiene la información de la comunicación original enviada por la empresa.
 • Bloque de datos no que se mostra o resultado do tratamento do ficheiro, o cal se atopa ao final do ficheiro XML de resposta. Este bloque contén a seguinte información:
  • Resultado do procesado da comunicación.
  • Número de persoas traballadoras incluídas na comunicación.
  • Número de persoas traballadoras procesadas con éxito.
  • Un bloque cos erros asociados a aquelas persoas traballadoras que se procesaron con erro.
  • Un bloque cos erros de tipo xenérico (erros nos datos da persoa representante ou da empresa) detectados na comunicación.
 • Pegada dixital do contido do ficheiro de resposta.

O resultado do procesado dunha comunicación pode ser:

 • Procesado: cando todas as persoas traballadoras incluídas na comunicación son procesadas.
 • Procesado parcialmente: cando algunhas das persoas traballadoras da comunicación non son procesadas.
 • Rexeitado: cando non se consegue procesar ningunha persoa traballadora debido a un erro nos datos xenéricos da comunicación (datos da empresa ou do seu representante) ou porque hai erro en todas as persoas traballadoras.

Os rexistros das persoas traballadoras que non poidan ser procesados, incluiranse tamén no ficheiro de resposta xunto cun código identificativo da causa de erro. O significado destes códigos pódese ver no apartado: "Axuda XML _ Táboas de códigos de resposta da aplicación".