Sede electrónica

Cando o SEPE envía resposta do tipo ficheiro “parcialmente procesado” é necesario un novo ficheiro con toda a información ou só coas persoas traballadoras non procesadas?

Se tras o envío dunha comunicación ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) a través de Certific@ 2, o resultado do procesado dunha comunicación é “procesado parcialmente”, a empresa deberá xerar un ficheiro novo cos datos corrixidos tan só das persoas traballadoras non procesadas e proceder a un novo envío.

"Procesado parcialmente" significa que algunhas das persoas traballadoras da comunicación non foron procesadas, en cambio, si o foron o resto, gravándose na nosa base de datos.

Os rexistros das persoas traballadoras que non poden ser procesadas incluiranse tamén no ficheiro de resposta xunto cun código identificativo da causa de erro. O significado destes códigos pódese ver no apartado Axuda XML - Última Versión na "Táboa de códigos de resposta" - Táboa Terrores.txt.