HAI DIFERENZA NA PROTECCIÓN POR DESEMPREGO ENTRE O CONTRATO POR TEMPO INDEFINIDO DE FIXO DESCONTINUO E O CONTRATO INDEFINIDO A TEMPO PARCIAL?

As persoas traballadoras contratadas baixo unha ou outra modalidade de contrato teñen dereito ás mesmas prestacións por desemprego, sempre que devandito contrato termine de forma definitiva, ou ben, suspéndase ou reduza a xornada por un expediente temporal de regulación de emprego.

O contrato por tempo indefinido  fixo descontinuo asínase para realizar traballos que teñan este carácter e non se repitan en datas seguras, dentro da actividade normal da empresa.

O contrato indefinido a tempo parcial celébrase para traballos descontinuos, fixos e xornais, que se repiten en datas coñecidas previamente.

Mentres un traballador ou traballadora manteña a condición de persoa fixa descontinua, non terá dereito ao subsidio por desemprego para maiores de anos.. 52