Sede electrónica

Máis informacion sobre a RAI

Presumirase a non convivencia da vítima coa persoa agresora se se dá algunha das circunstancias seguintes:

  • Que vítima e persoa agresora estean divorciadas ou separadas legalmente.
  • Que a vítima se atope nun centro de acollida.
  • Que a vítima acredite esta condición con orde de protección.
  • Que o informe do Ministerio Fiscal acompáñese con orde de afastamento ou outra medida cautelar similar.
  • Que na sentenza por delito ou falta impóñase unha medida de internamento para a persoa agresora ou de afastamento ou outras medidas de seguridade similares.