Sede electrónica

Andalucía

Imagen lectura fácil Lectura fácil

A continuación, pode consultar algunhas das convocatorias de axudas.

Convocante Descrición Dirixido a Inicio Fin
Xunta de Andalucía   Iniciativa de Cooperación Local (Mozas)
Promover a creación de emprego para persoas desempregadas mediante a adquisición de experiencia laboral.
Máis información

 

Entidades 07/09/2018
18/10/2018
04/10/2018
31/10/2018
Xunta de Andalucía  Bono Emprego Novo
Fomento de emprego incentivando a súa contratación indefinida tras a finalización do período obrigatorio de mantemento do Bono.
Máis información
Entidades 12/07/2018 31/12/2019
Xunta de Andalucía  Axudas a proxectos de I+D+i
Incentivos a las Universidades Andaluzas para la Contratación de Jóvenes Investigadores y Apoyo I+D+I 2018
Máis información
Entidades 01/11/2018 01/06/2020