ESTATÍSTICAS

Estatísticas Garantía Xuvenil

A seguir podes consultar por anos e por meses todos os datos de inscrición no Sistema de Garantía Xuvenil.

A información contida nos informes estatísticos publicados nesta web teñen un carácter exclusivamente orientativo, xa que só teñen validez ao día da data de extracción. Os datos sofren variacións diarias, mesmo a tempo pasado, como consecuencia do funcionamento dinámico do sistema segundo o disposto no artigo 98 (apartados 4 e 5 ) Lei 18 / 2014 de de 15 outubro, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia, debido a procesos tales como recursos de alzada, a inscrición mediante mecanismos específicos, inscrición ou renovación como demandante de emprego, etc.

Os datos son resultado do seguimento que realiza esta Unidade co único obxecto de orientar acerca dos rexistrados no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Datos de Inscrición do Sistema de Garantía Xuvenil

Ano 2021

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP Out Nov DIC

Ano 2020

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP Out Nov DIC

Ano 2019

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP Out Nov DIC

Ano 2018

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP Out Nov DIC

Ano 2017

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP Out Nov DIC

Ano 2016

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP Out Nov DIC

Ano 2015

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP Out Nov DIC

Ano 2014 (só datos de decembro)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP Out Nov DIC

Inscríbeche xa ao Sistema de
Garantía Xuvenil

Comeza a gozar de todas as súas vantaxes

Acceso a
Empresas

Xestión e consultas para empresas e entidades

Validación de
documentos

Verifica a validez e integridade dun documento emitido polo SEPE