PLANS DE ACTUACIÓN 2019-2022 DOS CRN

Cantabria

Resolución de 30 de setembro de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre o Servizo Público de Emprego Estatal, o Ministerio de Educación e Formación Profesional e o Servizo Cántabro de Emprego, polo que se aproba o Plan de Actuación Plurianual 2019-2022 do Centro de Referencia Nacional de Electrónica e instalacións eléctricas no ámbito da formación profesional.

Castilla La Mancha

Resolución de 14 de novembro de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre o Servizo Público de Emprego Estatal, o Ministerio de Educación e Formación Profesional e a Comunidade Autónoma de Castela A Mancha, polo que se aproban os Plans de Actuación Plurianuais 2019-2022 do Centro de Referencia Nacional de Enerxía Eléctrica, Auga e Gas, e do Centro de Referencia Nacional de Viños e Aceites, no ámbito da formación profesional.

Castilla y León

Resolución de 22 de agosto de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre o Servizo Público de Emprego Estatal, o Ministerio de Educación e Formación Profesional e o Servizo Público de Emprego de Castela e León, polo que se aproban os Plans de Actuación Plurianuais 2019-2022 do Centro de Referencia Nacional de Industrias cárnicas, lácteas, panificables e diversas, do Centro de Referencia Nacional de Actividades culturais e recreativas, e do Centro de Referencia Nacional de Electromecánica e carrozaría de vehículos, no ámbito da formación profesional

Extremadura

Resolución de 27 de novembro de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre o Servizo Público de Emprego Estatal, o Ministerio de Educación e Formación Profesional e a Comunidade Autónoma de Estremadura, polo que se aproban os Plans de actuación plurianuais 2019-2022 do Centro de Referencia Nacional de Agricultura e do Centro de Referencia Nacional de Agroturismo no ámbito da formación profesional.

EOI/Red.es

Resolución de 30 de setembro de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre o Servizo Público de Emprego Estatal, o Ministerio de Educación e Formación Profesional, a Entidade Pública Empresarial Rede.es e a Fundación EOI, F.S.P., polo que se aproba o Plan de Actuación Plurianual 2019-2022 do Centro de Referencia Nacional de Comercio electrónico e mercadotecnia dixital no ámbito da formación profesional.

Galicia

Resolución de 27 de novembro de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre o Servizo Público de Emprego Estatal, o Ministerio de Educación e Formación Profesional e a Comunidade Autónoma de Galicia, polo que se aproba o Plan de Actuación Plurianual 2019-2022 do Centro de Referencia Nacional de Pesca e Navegación no ámbito da formación profesional.

INAEM

Resolución de 27 de novembro de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre o Servizo Público de Emprego Estatal, o Ministerio de Educación e Formación Profesional e o Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música, polo que se aproba o Plan de Actuación Plurianual 2019-2022 do Centro de Referencia Nacional de Espectáculos en vivo no ámbito da formación profesional.

Madrid

Resolución de 22 de agosto de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre o Servizo Público de Emprego Estatal, o Ministerio de Educación e Formación Profesional e a Comunidade de Madrid, polo que se aproban os Plans de Actuación Plurianuais 2019-2022 do Centro de Referencia Nacional de Edificación e obra civil, do Centro de Referencia Nacional de Frío e climatización, do Centro de Referencia Nacional de Desenvolvemento informático e comunicacións, do Centro de Referencia Nacional de Máquinas electromecánicas e do Centro de Referencia Nacional de Administración, seguros e finanzas, no ámbito da formación profesional

Navarra

Resolución de 22 de agosto de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre o Servizo Público de Emprego Estatal, o Ministerio de Educación e Formación Profesional e a Comunidade Foral de Navarra, polo que se aproba o Plan de Actuación Plurianual 2019-2022 do Centro de Referencia Nacional de Servizos, produtos e atención sanitaria, no ámbito da formación profesional.

Resolución de 23 de xullo de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre o Servizo Público de Emprego Estatal, o Ministerio de Educación e Formación Profesional e a Comunidade Foral de Navarra, polo que se aproba o Plan de Actuación Plurianual 2019-2022 do Centro de Referencia Nacional de Enerxías Renovables no ámbito da formación profesional.

Valencia

Resolución de 30 de setembro de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre o Servizo Público de Emprego Estatal, o Ministerio de Educación e Formación Profesional e a Comunitat Valenciana, polo que se aproba o Plan de Actuación Plurianual 2019-2022 do Centro de Referencia Nacional de Transformación e instalación de madeira e cortiza no ámbito da formación profesional.