CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS

Centro Internacional de Innovación Deportiva no medio natural O Anel

Familia Profesional Actividades Físico e Deportivas

Comunidade Autónoma de Estremadura

Pantano de Gabriel e Galán Polígono 24 de Membrillares.
10665 Guijo de Granadilla (Cáceres).

Normativa de referencia

Real Decreto 524/2019, de 13 de septiembre, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional el Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural «El Anillo», en el área profesional de Actividades Físico Deportivas Recreativas y en el área profesional de Prevención y Recuperación, de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas, en el ámbito de la formación profesional.

Familia profesional Actividades Físico Deportivas (máis información)

Actividades Físico Deportivas Recreativas (AFDA)

Num. de horas Código Nivel de cualificación Certificado de profesionalidade Lexislación
420 AFDA0109 2 Guía por itinerarios en bicicleta RD 1209/09
RD 711/11
580 AFDA0209 2 Guía por itinerarios ecuestres no medio natural RD 711/11
590 AFDA0210 3 Acondicionamento físico en sala de adestramento polivalente RD 1518/11
590 AFDA0110 3 Acondicionamento físico en grupo con soporte musical RD 1518/11
590 AFDA0310 3 Actividades de natación RD 1518/11
610 AFDA0611 2 Guía por itinerarios de baixa e media montaña RD 611/13
260 AFDA0511 1 Operacións auxiliares na organización de actividades e funcionamento de instalacións deportivas RD 611/13
670 AFDA0212 2 Guía de espeleología RD 982/13
590 AFDA0211 3 Animación físico-deportivas e recreativas RD 1076/12
740 AFDA0411 3 Animación físico-deportiva recreativa para persoas con discapacidade RD 1076/12
750 AFDA0111 3 Fitness acuático e hidrocinesia RD 1076/12
550 AFDA0311 3 Instrución en ioga RD 1076/12
660 AFDA0112 2 Guía por barrancos secos ou acuáticos RD 982/13

Actidades Físico Deportivas Prevención e Recuperación (AFDP)

Num.de horas Código Nivel de cualificación Certificado de profesionalidade Lexislación
370 AFDP0109 2 Socorrismo en instalacións acuáticas RD 711/11
RD 611/13
420 AFDP0209 2 Socorrismo en espazos acuáticos naturais RD 711/11
RD 611/13
490 AFDP0111 2 Balizamento de pistas, sinalización e socorrismo en espazos esquiables RD 1076/12
660 AFDP0211 3 Coordinación de servizos de socorrismo en instalacións e espazos naturais acuáticos RD 1076/12