CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS

Escola Superior de Tècniques de Lles Arts de L'Espectacle

Familia Profesional Artes e Artesanías

Comunidade Autónoma de Cataluña

Praza de Margarita Xirgu, s/n
08004 Barcelona

Familia profesional Artes e Artesanías

Artes Escénicas (ARTU)

Num. de horas Código Nivel de cualificación Certificado de Profesionalidade Lexislación

830

ARTU0110

3

Maquinaria escénica para o espectáculo en vivo

RD 1521/11

830

ARTU0111

3

Utilería para o espectáculo en vivo

RD 1693/11

840

ARTU0112

3

Construción de decorados para espectáculos en vivo, eventos e audiovisuais

RD 985/13

530

ARTU0212

3

Asistencia á dirección técnica de espectáculos en vivo e eventos

RD 985/13