CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE ACUICULTURA E MERGULLO

Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA)

Familia Profesional Marítimo Pesqueira

Comunidade Autónoma de Galicia

Rúa Neno do Curvo S/n.
36626 Illa de Arousa (Pontevedra)

Normativa de referencia

Real Decreto 506/2019, de 30 de agosto, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional el Centro Integrado de Formación Profesional Son Llebre, en el área profesional de Atención Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, en el ámbito de la formación profesional.

Familia profesional Marítimo Pesqueira

Mergullo (MAPB)

Num. de horas Código Nivel de cualificación Certificado de profesionalidade Lexislación
410 MAPB0112 1 Actividades subacuáticas para instalacións acuícolas e recolección de recursos RD 988/13

Acuicultura (MAPU)

Num. de horas Código Nivel de cualificación Certificado de profesionalidade Lexislación
420 MAPU0108 2 Engorde de peixes, crustáceos e cefalópodos RD 1376/09
350 MAPU0309 1 Actividades de cultivo de plancto e cría de especies acuícolas  RD 718/11
320 MAPU0209 1 Actividades de engorde de especies acuícolas RD 718/11
360 MAPU0409 2 Produción de alimento vivo RD 718/11
420 MAPU0109 2 Engorde de moluscos bivalvos RD 718/11
610 MAPU0110 2 Produción de criadeiro en acuicultura RD 1533/11
480 MAPU0210 3 Xestión da produción de engorde en acuicultura RD 1533/11
410 MAPU0112 2 Mantemento de instalacións en acuicultura RD 988/13
480 MAPU0111 3 Xestión da produción de criadeiro en acuicultura RD 622/13