CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE GANDARÍA

Centro Integrado de Formación e Experiencias Agrarias de Lorca - Murcia

Familia Profesional Agraria

Rexión de Murcia

Estrada de Aguilas, KM 2,5
30800 Lorca (Murcia)

Normativa de referencia

Real Decreto 871/2015, de 2 de octubre, por el que se crean como Centros de Referencia Nacional el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Molina de Segura en el área profesional Conservas Vegetales de la familia profesional Industrias Alimentarias y el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Lorca en el área profesional Ganadería de la familia profesional Agraria, en el ámbito de la formación profesional.

Familia profesional Agraria

Gandaría (AGAN)

Num. de horas Código Nivel de Cualificación Certificado de profesionalidade Lexislación
510 AGAX0108 1 Actividades auxiliares en gandaría RD 1375/08
RD 682/11
250 AGAP0208 2 Produción porcina de recría e cebo RD 1375/08
280 AGAP0108 2 Produción porcina de reprodución e cría RD 1375/08
250 AGAG0108 2 Produción avícola intensiva RD 1375/08
RD 682/11
220 AGAG0208 2 Produción cunícola intensiva RD 1375/08
RD 682/11
490 AGAN0108 2 Gandaría ecolóxica RD 1965/08
670 AGAN0208 3 Cría  de cabalos . RD 1211/09
RD 627/13
590 AGAN0109 2 Coidados  e manexo de o  cabalo RD 682/11
620 AGAN0110 2 Doma básica do cabalo RD 1519/11
710 AGAN0210 3 Herrado de equinos RD 1519/11
450 AGAN0411 2 Produción de animais cinexéticos RD 627/13
450 AGAN0111 2 Coidados e mantemento de animais utilizados para investigación e outros fins científicos RD 983/13
410 AGAN0211 2 Apicultura RD 1784/11
500 AGAN0312 2 Coidados de animais salvaxes de zoolóxicos e acuarios RD 983/13
710 AGAN0311 3 Xestión da produción gandeira RD 627/13
570 AGAN0511 3 Xestión da produción de animais cinexéticos RD 627/13
750 AGAN0212 3 Realización de procedementos experimentais con animais para investigación e outros fins científicos RD 983/13
830 AGAN0112 3 Asistencia nos controis sanitarios en matadoiros, establecementos de manipulación de caza e salas de despezamento. RD 983/13