CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE XARDINARÍA

Centro de Formación Los Realejos - Tenerife

Familia Profesional Agraria

Illas Canarias

Os Cuartos, 42
38410 Los Realejos, Tenefife (Illas Canarias)

Normativa de referencia

Real Decreto 507/2019, de 30 de agosto, por el que se califica como Centro de Referencia Nacional el Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Jardinería de Los Realejos, en el área profesional de jardinería de la familia profesional Agraria, en el ámbito de la formación profesional.

Familia profesional Agraria

Xardinaría (AGAJ)

Num. de horas Código Nivel de Cualificación Certificado de profesionalidade Lexislación
330 AGAO0108 1 Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría. RD 1375/08
390 AGAJ0108 1 Actividades auxiliares en floraría  RD 1211/09
470 AGAO0208 2 Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes RD 1375/08
620 AGAO0308 3 Xardinaría e restauración da paisaxe RD 1375/08
RD 682/11
520 AGAJ0308 3 Xestión da instalación e mantemento de céspedes en campos deportivos RD 1211/09
RD 627/13
510 AGAJ0109 3 Xestión e mantemento de árbores e palmeiras ornamentais RD 682/11
RD 627/13
600 AGAJ0208 3 Arte floral e xestión das actividades de floraría RD 1519/11
480 AGAJ0110 2 Actividades de floraría RD 1519/11