CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE ACUICULTURA E MERGULLO

Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA)

Familia Profesional Marítimo Pesqueira

Comunidade Autónoma de Galicia

Rúa Neno do Curvo S/n.
36626 Illa de Arousa (Pontevedra)

Familia profesional Marítimo Pesqueira

Mergullo (MAPB)

Num. de horas Código Nivel de cualificación Certificado de profesionalidade Lexislación
410 MAPB0112 1 Actividades subacuáticas para instalacións acuícolas e recolección de recursos RD 988/13

Acuicultura (MAPU)

Num. de horas Código Nivel de cualificación Certificado de profesionalidade Lexislación
420 MAPU0108 2 Engorde de peixes, crustáceos e cefalópodos RD 1376/09
350 MAPU0309 1 Actividades de cultivo de plancto e cría de especies acuícolas  RD 718/11
320 MAPU0209 1 Actividades de engorde de especies acuícolas RD 718/11
360 MAPU0409 2 Produción de alimento vivo RD 718/11
420 MAPU0109 2 Engorde de moluscos bivalvos RD 718/11
610 MAPU0110 2 Produción de criadeiro en acuicultura RD 1533/11
480 MAPU0210 3 Xestión da produción de engorde en acuicultura RD 1533/11
410 MAPU0112 2 Mantemento de instalacións en acuicultura RD 988/13
480 MAPU0111 3 Xestión da produción de criadeiro en acuicultura RD 622/13