FAMILIAS PROFESIONAIS

Familias Profesionais

Familia profesional

Conxunto de cualificacións nas que se estrutura o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, atendendo a criterios de afinidade da competencia profesional.

A relación de familias profesionais establécese no Real Decreto 1128/2003, de de 5 setembro , polo que se regula o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e no Real Decreto 1416/2005, de de 25 novembro , que o modifica.

Área profesional

Enténdese por área profesional un ámbito de actividades produtivas afíns que leva un desenvolvemento profesional homoxéneo dentro dunha familia profesional e dos coñecementos e habilidades que son necesarios para alcanzalos. Caracterízase pola relación entre as actividades profesionais, o uso das tecnoloxías, a circulación da información, a linguaxe, os tipos de produtos e as habilidades e coñecementos que se desenvolven.

A relación das áreas profesionais son as que figuran na Resolución de de 12 marzo de , 2010 do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se establece o procedemento para a inclusión de novas especialidades no ficheiro de especialidades formativas.

Accede á listaxe de certificados de profesionalidade pulsando sobre a familia que desexes