ARTES GRÁFICAS

Artes gráficas

Código Nivel Certificado de profesionalidade Ficha Real Decreto

ARGA 0110

2

Gravado calcográfico e xilográfico

Descargar

RD 1520 / 2011

ARGA 0111

2

Litografía

Descargar

RD 612 / 2013

ARGA0112

3

Grabado y técnicas de estampación

Descargar

RD 984/2013

ARGA 0211

3

Encadernación artística

Descargar

RD 612 / 2013

ARGA 0311

2

Serigrafía artística

Descargar

RD 612 / 2013

ARGC 0109

2

Guillotinado e encartado

Descargar

RD 712 / 2011

ARGC 0110

2

Operacións de encadernación industrial en rústica e tapa dura

Descargar

RD 1520/2011

ARGC0112 3

Gestión de la producción en encuadernación industrial

Descargar

RD 984 / 2013

ARGC0209 2 Operaciones en trenes de cosido Descargar RD 712/2011
ARGG0110 3 Diseño de productos gráficos Descargar RD 1520/2011

ARGG 0112

3

Deseño estrutural de envases e embalaxes de papel, cartón e outros soportes gráficos

Descargar

RD 984 / 2013

ARGG 0212

3

Ilustración

Descargar

RD 984 / 2013

ARGI 0109

2

Impresión en offset

Descargar

RD 712 / 2011

ARGI0110 2 Impresión en flexografía Descargar RD 1520/2011

ARGI 0112

3

Gestión de la producción en procesos de impresión

Descargar

RD 984 / 2013

ARGI 0209

2 Impresión dixital Descargar RD 1213/2009

ARGI 0210

2

Impresión en huecograbado

Descargar

RD 1520 / 2011

ARGI 0309

1

Reprografía

Descargar

RD 712 / 2011

ARGI 0310

2

Impresión en serigrafía e tampografía

Descargar

RD 1520 / 2011

ARGN 0109

3

Produción editorial

Descargar

RD 1213 / 2009

ARGN 0110

3

Desenvolvemento de produtos editoriais multimedia

Descargar

RD 1520 / 2011

ARGN0210 3 Asistencia a la edición Descargar RD 1520/2011

ARGP 0110

2

Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en preimpresión

Descargar

RD 1520 / 2011

ARGP 0112

3

Gestión de la producción en procesos de preimpresión

Descargar

RD 984 / 2013

ARGP0210 2 Imposición y obtención de la forma impresora Descargar RD 1520/2011
ARGT0109 2 Troquelado Descargar RD 712/2011

ARGT 0111

1

Operacións de manipulado e finalización de produtos gráficos

Descargar

RD 612 / 2013

ARGT0112 3 Gestión de la producción en transformados de papel, cartón y otros soportes gráficos Descargar RD 984/2013

ARGT 0211

1

Operacións auxiliares en industrias gráficas

Descargar

RD 612 / 2013
RD 984 / 2013

ARGT0311 2 Elaboración de cartón ondulado

Descargar

RD 612 / 2013

ARGT0411 2 Fabricación de complejos, envases, embalajes y otros artículos de papel y cartón Descargar RD 612/2013