EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Edificación y obra civil

Código Nivel Certificado de profesionalidade Ficha Real decreto
EOCB0108 2 Fábricas de albanelaría Descargar RD 1212/2009
EOCB0109 1 Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción Descargar RD 644/2011
EOCB0110 2 Pintura decorativa en construción Descargar RD 615/2013
EOCB0111 2 Cubertas inclinadas Descargar RD 615/2013
EOCB0208 1 Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas Descargar RD 644/2011
EOCB0209 1 Operacións auxiliares de acabados ríxidos e urbanización Descargar RD 644/2011
EOCB0210 2 Revestimentos con pastas e morteiros en construción Descargar RD 615/2013
EOCB0211 2 Pavimentos e albanelaría de urbanización Descargar RD 615/2013
EOCB0310 2 Revestimentos con pezas ríxidas por adherencia en construción Descargar RD 615/2013
EOCB0311 2 Pintura industrial en construción Descargar RD 615/2013
EOCE0109 3 Levantamentos e planeamentos Descargar RD 644/2011
EOCE0111 2 Armaduras pasivas para formigón Descargar RD 615/2013
EOCE0211 2 Encofrados Descargar RD 615/2013
EOCH0108 1 Operacións de formigón Descargar RD 1966/2008
EOCJ0109 2 Montaxe de estadas tubulares Descargar RD 986/2013
EOCJ0110 2 Instalación de placas de xeso laminado e falsos teitos Descargar RD 615/2013
EOCJ0111 2 Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas Descargar RD 615/2013
EOCJ0211 2 Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados e biombos Descargar RD 615/2013
EOCJ0311 1 Operacións básicas de revestimentos lixeiros e técnicos en construción Descargar RD 615/2013
EOCO0108 3 Representación de proxectos de edificación Descargar RD 1212/2009
EOCO0109 3 Control de proxectos e obras de construción Descargar RD 644/2011
EOCO0112 3 Control de execución de obras de edificación Descargar RD 986/2013
EOCO0208 3 Representación de proxectos de obra civil Descargar RD 1212/2009
EOCO0212 3 Control de execución de obras civís Descargar RD 986/2013