EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL

Edificación e obra civil

Código Nivel Certificado de profesionalidade Ficha Real Decreto

EOCB 0108

2

Fabricas de albanelaría

Descargar

RD 1212 / 2009
RD 615 / 2013

EOCB 0109

1

Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción

Descargar

RD 644 / 2011
RD 615 / 2013

EOCB 0110

2

Pintura decorativa en construción

Descargar

RD 615 / 2013

EOCB 0111

2

Cubertas inclinadas

Descargar

RD 615 / 2013

EOCB 0208

1

Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

Descargar

RD 644 / 2011
RD 615 / 2013

EOCB 0209

1

Operacións auxiliares de acabados ríxidos e urbanización

Descargar

RD 644 / 2011
RD 615 / 2013

EOCB 0210

2

Revestimentos con pastas e morteiros en construción

Descargar

RD 615 / 2013

EOCB 0211

2

Pavimentos e albanelaría de urbanización

Descargar

RD 615 / 2013

EOCB 0310

2

Revestimentos con pezas ríxidas por adherencia en construción

Descargar

RD 615 / 2013

EOCB 0311

2

Pintura industrial en construción

Descargar

RD 615 / 2013

EOCE 0109

3

Levantamentos e replanteos

Descargar

RD 644 / 2011

EOCE 0111

2

Armaduras pasivas para hormigón

Descargar

RD 615 / 2013

EOCE 0211

2

Encofrados

Descargar

RD 615 / 2013

EOCH 0108

1

Operacións de formigón

Descargar

RD 1966 / 2008
RD 615 / 2013

EOCJ 0109

2

Montaxe de estadas tubulares

Descargar

RD 986 / 2013

EOCJ 0110

2

Instalación de placas de xeso laminado e falsos teitos

Descargar

RD 615 / 2013

EOCJ 0111

2

Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas

Descargar

RD 615 / 2013

EOCJ 0211

2

Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados e biombos

Descargar

RD 615 / 2013

EOCJ 0311

1

Operacións básicas de revestimentos lixeiros e técnicos en construción

Descargar

RD 615 / 2013

EOCO 0108

3

Representación de proxectos de edificación

Descargar

RD 1212 / 2009
RD 615 / 2013

EOCO 0109

3

Control de proxectos e obras de construción

Descargar

RD 644 / 2011

EOCO 0112

3

Control de execución de obras de edificación

Descargar

RD 986 / 2013

EOCO 0208

3

Representación de proxectos de obra civil

Descargar

RD 1212 / 2009
RD 615 / 2013

EOCO 0212

3

Control de execución de obras civís

Descargar

RD 986 / 2013