ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Electricidad y electrónica

Código Nivel Certificado de profesionalidade Ficha Real decreto
ELEE0108 1 Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas Descargar RD 1214/2009
ELEE0109 2 Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión Descargar RD 683/2011
ELEE0110 3 Desenvolvemento de proxectos de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins espec. Descargar RD 1523/2011
ELEE0209 2 Montaxe e mantemento de redes eléctricas de alta tensión de segunda e terceira categoría e cen. Descargar RD 683/2011
ELEE0210 3 Desenvolvemento de proxectos de redes eléctricas de baixa e alta tensión Descargar RD 1523/2011
ELEE0310 3 Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de instalacións eléctricas no ámbito edif. Descargar RD 1523/2011
ELEE0410 3 Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de redes eléctricas aéreas de alta tensión de Descargar RD 1523/2011
ELEE0510 3 Xestión e superv da mont e mant d redes o subt alta tens de 2ª e 3ª categ e cent transf interi Descargar RD 1523/2011
ELEE0610 3 Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exterior Descargar RD 1523/2011
ELEM0110 3 Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrial Descargar RD 1523/2011
ELEM0111 2 Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos Descargar RD 1077/2012
ELEM0210 3 Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial Descargar RD 1523/2011
ELEM0211 3 Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos Descargar RD 616/2013
ELEM0311 2 Montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial Descargar RD 616/2013
ELEM0411 2 Mantemento de electrodomésticos Descargar RD 616/2013
ELEM0511 3 Desenvolvemento de proxectos de sistemas domóticos e inmóticos Descargar RD 616/2013
ELEQ0108 2 Instalación e mantemento de sistemas de electromedicina Descargar RD 1214/2009
ELEQ0111 1 Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de equipos eléctricos e electrónicos Descargar RD 1077/2012
ELEQ0208 3 Xestión e supervisión da instalación e mantemento de sistemas de electromedicina Descargar RD 683/2011
ELEQ0211 2 Reparación de equipos electrónicos de audio e vídeo Descargar RD 616/2013
ELEQ0311 3 Mantemento de equipos electrónicos Descargar RD 616/2013
ELES0108 2 Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios Descargar RD 1214/2009
ELES0109 2 Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuítos telev Descargar RD 683/2011
ELES0110 3 Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos en edi Descargar RD 1523/2011
ELES0111 2 Montaxe e mantemento de equipamento de rede e estacións base de telefonía Descargar RD 1077/2012
ELES0208 1 Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicac electrotec Descargar RD 683/2011
ELES0209 2 Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos Descargar RD 683/2011
ELES0210 3 Xestión e supervis da montaxe e mantem das infraestr de telec e de redes de voz e dat e edif Descargar RD 1523/2011
ELES0211 2 Montaxe e mantemento de sistemas de produción audiovisual e de radiodifusión Descargar RD 1077/2012
ELES0311 3 Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas de produción audiovisual e de radiodifusión Descargar RD 1077/2012
ELES0411 3 Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de equipamento de rede e estacións base de telefonía Descargar RD 616/2013