FABRICACIÓN MECÁNICA

Fabricación mecánica

Código Nivel Certificado de profesionalidade Ficha Real Decreto
FMEA0111 2 Montaxe de estruturas e instalación de sistemas e equipos de aeronaves Descargar RD 1078/2012
FMEA0211 2 Fabricación de elementos aeroespaciais con materiais compostos Descargar RD 1078/2012
FMEC0108 2 Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial Descargar RD 1216/2009
FMEC0109 3 Produción en construcións metálicas Descargar RD 684/2011
FMEC0110 2 Soldadura con eléctrodo revestido e tig Descargar RD 1525/2011
RD 618/2013
FMEC0208 3 Deseño de calderería e estruturas metálicas Descargar RD 684/2011
FMEC0209 3 Deseño de tubaxe industrial Descargar RD 684/2011
FMEC0210 2 Soldadura oxigás e soldadura mig_mag Descargar RD 1525/2011
RD 618/2013
FMEC0309 3 Deseño na industria naval Descargar RD 684/2011
FMEE0108 1 Operacións auxiliares de fabricación mecánica Descargar RD 1216/2009
FMEE0208 2 Montaxe e posta en marcha de bens de equipo e maquinaria industrial Descargar RD 1216/2009
FMEE0308 3 Deseño de produtos de fabricación mecánica Descargar RD 1216/2009
FMEF0108 2 Fusión e coada Descargar RD 1969/2008
FMEF0208 2 Moldeo e machería Descargar RD 1969/2008
FMEF0308 3 Produción en fundición e pulvimetalurgia Descargar RD 1969/2008
FMEH0109 2 Mecanizado por arranque de labra Descargar RD 684/2011
FMEH0110 2 Tratamentos térmicos en fabricación mecánica Descargar RD 1525/2011
FMEH0209 2 Mecanizado por corte e conformado Descargar RD 684/2011
FMEH0309 2 Tratamentos superficiais Descargar RD 684/2011
FMEH0409 2 Mecanizado por abrasión electroerosión e procedementos especiais Descargar RD 684/2011
FMEM0109 3 Xestión da produción en fabricación mecánica Descargar RD 684/2011
FMEM0111 3 Fabricación por decoletaje Descargar RD 618/2013
FMEM0209 3 Produción en mecanizado, conformado e montaxe mecánica Descargar RD 684/2011
FMEM0211 3 Fabricación por mecanizado a alta velocidade e alto rendemento Descargar RD 618/2013
FMEM0309 3 Deseño de útiles de procesado de chapa Descargar RD 684/2011
FMEM0311 3 Fabricación de troqueles para a produción de pezas de chapa metálica Descargar RD 618/2013
FMEM0409 3 Deseño en moldes e modelos para fundición ou forxa Descargar RD 684/2011
FMEM0411 3 Fabricación de moldes para a produción de pezas poliméricas e de aliaxes lixeiras Descargar RD 618/2013