FABRICACIÓN MECÁNICA

Fabricación mecánica

Código Nivel Certificado de profesionalidade Ficha Real Decreto

FMEA 0111

2

Montaxe de estruturas e instalación de sistemas e equipos de aeronaves

Descargar

RD 1078 / 2012

FMEA 0211

2

Fabricación de elementos aeroespaciais con materiais compostos

Descargar

RD 1078 / 2012

FMEC 0108

2

Fabricación e montaxe de instalacións de tubería industrial

Descargar

RD 1216 / 2009

FMEC 0109

3

Produción en construcións metálicas

Descargar

RD 684 / 2011

FMEC 0110

2

Soldadura con eléctrodo revestido e tig

Descargar

RD 1525 / 2011
RD 618 / 2013

FMEC 0208

3

Deseño de calderería e estruturas metálicas

Descargar

RD 684 / 2011

FMEC 0209

3

Deseño de tubería industrial

Descargar

RD 684 / 2011

FMEC 0210

2

Soldadura oxigás e soldadura mig_mag

Descargar

RD 1525 / 2011
RD 618 / 2013

FMEC 0309

3

Deseño na industria naval

Descargar

RD 684 / 2011

FMEE 0108

1

Operacións auxiliares de fabricación mecánica

Descargar

RD 1216 / 2009

FMEE 0208

2

Montaxe e posta en marcha de bens de equipo e maquinaria industrial

Descargar

RD 1216 / 2009

FMEE 0308

3

Deseño de produtos de fabricación mecánica

Descargar

RD 1216 / 2009

FMEF 0108

2

Fusión e coada

Descargar

RD 1969 / 2008

FMEF 0208

2

Moldeo e machería

Descargar

RD 1969 / 2008

FMEF 0308

3

Producción en fundición y pulvimetalurgia

Descargar

RD 1969 / 2008

FMEH 0109

2

Mecanizado por arranque de labra

Descargar

RD 684 / 2011

FMEH 0110

2

Tratamentos térmicos en fabricación mecánica

Descargar

RD 1525 / 2011

FMEH 0209

2

Mecanizado por corte e conformado

Descargar

RD 684 / 2011

FMEH 0309

2

Tratamentos superficiais

Descargar

RD 684 / 2011

FMEH 0409

2

Mecanizado por abrasión electroerosión e procedementos especiais

Descargar

RD 684 / 2011

FMEM 0109

3

Gestión de la producción en fabricación mecánica

Descargar

RD 684 / 2011

FMEM 0111

3

Fabricación por decoletaje

Descargar

RD 618 / 2013

FMEM 0209

3

Produción en mecanizado, conformado e montaxe mecánica

Descargar

RD 684 / 2011

FMEM 0211

3

Fabricación por mecanizado a alta velocidade e alto rendemento

Descargar

RD 618 / 2013

FMEM 0309

3

Deseño de útiles de procesado de chapa

Descargar

RD 684 / 2011

FMEM 0311

3

Fabricación de troqueles para a produción de pezas de chapa metálica

Descargar

RD 618 / 2013

FMEM 0409

3

Deseño en moldes e modelos para fundición ou forxa

Descargar

RD 684 / 2011

FMEM 0411

3

Fabricación de moldes para a produción de pezas poliméricas e de aliaxes lixeiras

Descargar

RD 618 / 2013