INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

Industrias extractivas

Código Nivel Certificado de profesionalidade Ficha Real Decreto

IEXD 0108

2

Elaboración da pedra natural

Descargar

RD 1217 / 2009
RD 713 / 201
RD 986 / 2013

IEXD 0109

3

Deseño e coordinación en proxectos en pedra natural

Descargar

RD 713 / 2011

IEXD 0208

2

Extracción da pedra natural

Descargar

RD 1217 / 2009
RD 713 / 2011

IEXD0209

2

Obras de artesanía e restauración en pedra natural

Descargar RD 713/2011

IEXD 0308

1

Operacións aux en plantas de elaboración pedra natural e tratamento e beneficio mineral e roc

Descargar

RD 1217 / 2009
RD 713 / 2011

IEXD 0309

3

Desenvolvemento e supervisión de obras de restauración en pedra natural

Descargar

RD 713/2011

IEXD 0409

2

Colocación da pedra natural

Descargar

RD 713 / 2011
RD 986 / 2013

IEXM 0109

1

Operacións auxiliares en escavacións subterráneas e ao descuberto

Descargar RD 713/2011

IEXM 0110

2

Escavación subterránea mecanizada de arranque selectivo

Descargar

RD 1530 / 2011

IEXM0209 2 Sondaxes Descargar RD 713/2011

IEXM 0210

2

Excavación subterránea mecanizada dirigida de pequeña sección

Descargar

RD 1530 / 2011

IEXM 0309

2

Tratamento e beneficio de mirerales, rocas e outros materiais

Descargar

RD 713 / 2011

IEXM 0310

3

Escavación subterránea mecanizada a sección completa con tuneladoras

Descargar

RD 1530 / 2011

IEXM0409 2 Excavación subterránea con explosivos

Descargar

RD 713 / 2011

IEXM 0509

2

Operacións en instalacións de transporte subterráneas en industrias extractivas

Descargar

RD 713 / 2011

IEXM 0609

1

Operacións auxiliares na montaxe e mantemento mecánico de inst e equ d excav e plantas

Descargar

RD 713 / 2011

IEXM 0709

2

Montaxe e mantemento mecánico de instalacións e equipos semimóviles en escavacións e planta

Descargar

RD 713 / 2011

IEXM0809 2 Excavación a cielo abierto con explosivo Descargar RD 713/2011