INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS

Informática e comunicacións

Código Nivel Certificado de profesionalidade Ficha Real Decreto

IFCD 0110

2

Confección e publicación de páxinas web

Descargar

RD 1531 / 2011
RD 628 / 2013

IFCD 0111

3

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestión

Descargar

RD 628 / 2013

IFCD 0112

3

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionais

Descargar

RD 628 / 2013

IFCD 0210

3

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

Descargar

RD 1531 / 2011
RD 628 / 2013

IFCD 0211

3

Sistemas de gestión de información

Descargar

RD 628 / 2013

IFCM 0110

2

Operación en sistemas de comunicacións de voz e datos

Descargar

RD 1531 / 2011
RD 628 / 2013

IFCM 0111

3

Mantemento de segundo nivel en sistemas de radiocomunicacións

Descargar

RD 628 / 2013

IFCM 0210

2

Mantemento de primeiro nivel en sistemas de radiocomunicacións

Descargar

RD 1531 / 2011
RD 628 / 2013

IFCM 0310

3

Xestión de redes de voz e datos

Descargar

RD 1531 / 2011
RD 628 / 2013

IFCM 0410

3

Xestión e supervisión de alarmas en redes de comunicacións

Descargar

RD 1531 / 2011
RD 628 / 2013

IFCT 0108

1

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

Descargar

RD 1218 / 2009

IFCT 0109

3 Seguridade informática Descargar RD 686/2011
RD 628/2013

IFCT 0110

2

Operación de redes departamentais

Descargar

RD 1531 / 2011
RD 628 / 2013

IFCT 0209

2

Sistemas microinformáticos

Descargar

RD 686/2011
RD 628/2013

IFCT 0210

2

Operación de sistemas microinformáticos

Descargar

RD 1531 / 2011
RD 628 / 2013

IFCT 0309

2

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos

Descargar

RD 686 / 2011
RD 628 / 2013

IFCT 0310

3

Administración de bases de datos

Descargar

RD 1531 / 2011
RD 628 / 2013

IFCT 0409

3

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos / inmóticos de control de accesos e presenza, e de videovigilancia

Descargar

RD 686 / 2011
RD 628 / 2013
RD 548 / 2014

IFCT 0410

3

Administración e deseño de redes departamentais

Descargar

RD 1531 / 2011
RD 628 / 2013

IFCT 0509

3

Administración de servizos de internet

Descargar

RD 686 / 2011
RD 628 / 2013

IFCT 0510

3

Xestión de sistemas informáticos

Descargar

RD 1531 / 2011
RD 628 / 2013 RD 548 / 2014

IFCT 0609

3

Programación de sistemas informáticos

Descargar

RD 686 / 2011
RD 628 / 2013

IFCT 0610

3

Administración y programación en sistemas de planificación de recurs empresary de gest relac cl

Descargar

RD 1531 / 2011
RD 628 / 2013