INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS

Informática y comunicaciones

Código Nivel Certificado de profesionalidade Ficha Real decreto
IFCD0110 2 Confección e publicación de páxinas web Descargar RD 1531/2011
IFCD0111 3 Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestión Descargar RD 628/2013
IFCD0112 3 Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionais Descargar RD 628/2013
IFCD0210 3 Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web Descargar RD 1531/2011
IFCD0211 3 Sistemas de xestión de información Descargar RD 628/2013
IFCM0110 2 Operación en sistemas de comunicacións de voz e datos Descargar RD 1531/2011
IFCM0111 3 Mantemento de segundo nivel en sistemas de radiocomunicacións Descargar RD 628/2013
IFCM0210 2 Mantemento de primeiro nivel en sistemas de radiocomunicacións Descargar RD 1531/2011
IFCM0310 3 Xestión de redes de voz e datos Descargar RD 1531/2011
IFCM0410 3 Xestión e supervisión de alarmas en redes de comunicacións Descargar RD 1531/2011
IFCT0108 1 Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos Descargar RD 1218/2009
IFCT0109 3 Seguridade informática Descargar RD 686/2011
IFCT0110 2 Operación de redes departamentais Descargar RD 1531/2011
IFCT0209 2 Sistemas microinformáticos Descargar RD 686/2011
IFCT0210 2 Operación de sistemas microinformáticos Descargar RD 1531/2011
IFCT0309 2 Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos Descargar RD 686/2011
IFCT0310 3 Administración de bases de datos Descargar RD 1531/2011
IFCT0409 3 Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos / inmóticos de control de accesos e presenza, e de videovixilancia Descargar RD 686/2011
IFCT0410 3 Administración e deseño de redes departamentais Descargar RD 1531/2011
IFCT0509 3 Administración de servizos da internet Descargar RD 686/2011
IFCT0510 3 Xestión de sistemas informáticos Descargar RD 1531/2011
IFCT0609 3 Programación de sistemas informáticos Descargar RD 686/2011
IFCT0610 3 Administración e programación en sistemas de planificación de recurs empresar e de xest relac cl Descargar RD 1531/2011