INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Instalación y mantenimiento

Código Nivel Certificado de profesionalidade Ficha Real decreto
IMAI0108 1 Operacións de fontanaría e calefacción - climatización doméstica Descargar RD 1375/2009
IMAI0110 2 Instalación e mantemento de sistemas de illamento térmico, acústico e protección pasiva contra o lume Descargar RD 1079/2012
IMAI0208 3 Planificación, xestión e realización do mto. e superv. mont. redes e sistemas distribuc fluídos Descargar RD 715/2011
IMAI0210 3 Xestión e supervisión da montaxe e o mantemento de sistemas de illamento térmico, acústico e contra o lume Descargar RD 1079/2012
IMAQ0108 2 Mantemento e montaxe mecánica de equipo industrial Descargar RD 715/2011
IMAQ0110 2 Instalación e mantemento de ascensores e outros equipos fixos de elevación e transporte Descargar RD 1079/2012
IMAQ0208 3 Planificación, xestión e realización do mto e superv da mtxe de maq equi ind e lin automa prod Descargar RD 715/2011
IMAQ0210 3 Desenvolvemento de proxectos de instalacións de manutención, elevación e transporte Descargar RD 1029/2012
IMAR0108 2 Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas Descargar RD 1375/2009
IMAR0109 3 Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación - extracción Descargar RD 715/2011
IMAR0208 2 Montaxe e mantemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación - extracción Descargar RD 1375/2009
IMAR0209 3 Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficas Descargar RD 715/2011
IMAR0308 3 Desenvolvemento de proxectos de redes e sistemas de distribución de fluídos Descargar RD 1375/2009
IMAR0309 3 Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe instalac frigor Descargar RD 715/2011
IMAR0408 2 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas Descargar RD 715/2011
IMAR0409 3 Planificación, xestión e realización do mto e supervisión montaxe inst climat e ventil-extrac Descargar RD 715/2011
IMAR0508 3 Desenvolvemento de proxectos de instalacións caloríficas Descargar RD 715/2011
IMAR0509 3 Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe inst caloríf Descargar RD 715/2011