QUÍMICA

Química

Código Nivel Certificado de profesionalidade Ficha Real Decreto

QUIA 0108

3

Ensaios físicos e fisicoquímicos

Descargar

RD 1970 / 2008
RD 719 / 2011
RD 623 / 2013

QUIA 0110

3

Organización e control de ensaios non destrutivos

Descargar

RD 1696 / 2011

QUIA 0111

3

Análise biotecnológico

Descargar

RD 623 / 2013

QUIA 0112

3

Organización e control de ensaios destrutivos de caracterización de materiais e produtos

Descargar

RD 989 / 2013

QUIA 0208

3

Ensaios macrobiológicos e biotecnológicos

Descargar

RD 1970 / 2008
RD 623 / 2013

QUIB 0108

3

Xestión e control de planta química

Descargar

RD 1374 / 2008
RD 623 / 2013

QUIE 0108

2

Operacións básicas en planta química

Descargar

RD 1970 / 2008
RD 623 / 2013

QUIE 0109

3

Organización e control dos procesos de química transformada

Descargar

RD 719 / 2011

QUIE 0111

3

Organización e control de procesos de realización de servizos biotecnológicos

Descargar

RD 623 / 2013

QUIE 0208

2

Operacións de instalacións de enerxía e de servizos auxiliares

Descargar

RD 1970 / 2008
RD 623 / 2013

QUIE 0308

1

Operacións auxiliares e de almacén en industrias e laboratorios químicos

Descargar

RD 719 / 2011

QUIE 0408

2

Operacións de movementos e entrega de produtos na industria química

Descargar

RD 1534 / 2011

QUIL 0108

3

Análise química

Descargar

RD 1374 / 2008
RD 623 / 2013

QUIM 0109

2

Elaboración de produtos farmacéuticos e afíns

Descargar

RD 719 / 2011

QUIM 0110

3

Organización e control da fabricación de produtos farmacéuticos

Descargar

RD 1534 / 2011

QUIM 0210

3

Organización e control do acondicionado de produtos farmacéuticos e afíns

Descargar

RD 1534 / 2011

QUIM 0309

2

Operacións de acondicionado de produtos farmacéuticos e afíns

Descargar

RD 719 / 2011

QUIO 0109

2

Preparación de pastas papeleiras

Descargar

RD 719 / 2011

QUIO 0110

2

Recuperación de lejías negras e enerxía

Descargar

RD 1534 / 2011

QUIO 0112

2

Fabricación de pastas química y/o semiquímicas

Descargar

RD 989 / 2013

QUIO 0212

3

Control do produto pasteiro-papelero

Descargar

RD 989 / 2013

QUIT 0109

2

Operación de transformación de polímeros termoestables e os seus compostos

Descargar

RD 719 / 2011

QUIT 0110

3

Organización e control de polímeros termoestables e os seus compostos

Descargar

RD 1534 / 2011

QUIT 0209

2

Operacións de transformación de polímeros termoplásticos

Descargar

RD 719 / 2011

QUIT 0309

2

Operaciones de transformación de caucho

Descargar

RD 719 / 2011

QUIT 0409

3

Organización e control da transformación de caucho

Descargar

RD 719 / 2011

QUIT 0509

3

Organización e control da transformación polímeros termoplásticos

Descargar

RD 719 / 2011