SEGURIDAD E AMBIENTE

Seguridad y medio ambiente

Código Nivel Certificado de profesionalidade Ficha Real decreto
SEAD0111 2 Extinción de incendios e salvamento Descargar RD 624/2013
SEAD0112 2 Vixilancia, seguridade privada e protección de persoas Descargar RD 548/2014
SEAD0211 2 Prevención de incendios e mantemento Descargar RD 624/2013
SEAD0212 2 Vixilancia, seguridade privada e protección de explosivos Descargar RD 548/2014
SEAD0311 3 Xestión e coordinación en protección civil e emerxencias Descargar RD 624/2013
SEAD0312 3 Teleoperacións de atención, xestión e coordinación de emerxencias Descargar RD 548/2014
SEAD0411 2 Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural Descargar RD 624/2013
SEAD0412 2 Adestramento de base e educación canina Descargar RD 548/2014
SEAD0511 3 Coordinación de operacións en incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural Descargar RD 624/2013
SEAD0512 3 Instrución canina en operacións de seguridade e protección civil Descargar RD 548/2014
SEAG0108 2 Xestión de residuos urbanos e industriais Descargar RD 1377/2009
SEAG0109 3 Interpretación e educación ambiental Descargar RD 720/2011
SEAG0110 2 Servizos para o control de pragas Descargar RD 1536/2011
SEAG0111 3 Control da contaminación atmosférica Descargar RD 1785/2011
SEAG0112 3 Control de ruídos, vibracións e illamento acústico Descargar RD 624/2013
SEAG0209 1 Limpeza en espazos abertos e instalacións industriais Descargar RD 720/2011
SEAG0210 2 Operación de estacións de tratamento de augas Descargar RD 1536/2011
SEAG0211 3 Xestión ambiental Descargar RD 1785/2011
SEAG0212 2 Mantemento hixiénico-sanitario de instalacións susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos e a súa diseminación por aerosolización Descargar RD 624/2013
SEAG0309 3 Control e protección do medio natural Descargar RD 720/2011
SEAG0311 3 Xestión de servizos para o control de organismos nocivos Descargar RD 624/2013