SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE

Seguridade e medio ambiente

Código Nivel Certificado de profesionalidade Ficha Real Decreto

SEAD 0111

2

Extinción de incendios e salvamento

Descargar

RD 624 / 2013

SEAD 0112

2

Vixilancia, seguridade privada e protección de persoas

Descargar

RD 548 / 2014

SEAD0211 2 Prevención de incendios y mantenimiento Descargar RD 624/2013
SEAD0212 2 Vigilancia, seguridad privada y protección de explosivos Descargar RD 548/2014
SEAD0311 3 Gestión y coordinación en protección civil y emergencias Descargar RD 624/2013

SEAD 0312

3

Teleoperaciones de atención, gestión y coordinación de emergencias

Descargar

RD 548 / 2014

SEAD 0411

2

Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural

Descargar

RD 624 / 2013
Corrección

SEAD 0412

2

Adestramento de base e educación canina

Descargar

RD 548 / 2014

SEAD 0511

3

Coordinación de operacións en incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural

Descargar

RD 624 / 2013

SEAD 0512

3

Instrución canina en operacións de seguridade e protección civil

Descargar

RD 548 / 2014

SEAG0108 2 Gestión de residuos urbanos e industriales Descargar RD 1377/2009
RD 624/2013
SEAG0109 3 Interpretación y educación ambiental Descargar RD 720/2011
SEAG0110 2 Servicios para el control de plagas Descargar RD 1536/2011
RD 624/2013

SEAG 0111

3

Control da contaminación atmosférica

Descargar

RD 1785 / 2011

SEAG 0112

3

Control de ruídos, vibracións e illamento acústico

Descargar

RD 624 / 2013

SEAG 0209

1

Limpeza en espazos abertos e instalacións industriais

Descargar

RD 720 / 2011

SEAG 0210

2

Operación de estacións de tratamento de augas

Descargar

RD 1536 / 2011
RD 624 / 2013

SEAG0211 3 Xestión ambiental Descargar RD 1785/2011
SEAG0212 2

Mantemento hixiénico-sanitario de instalacións susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos e a súa diseminación por aerosolización

Descargar

RD 624 / 2013

SEAG 0309

3

Control e protección do medio natural

Descargar

RD 720 / 2011

SEAG 0311

3

Xestión de servizos para o control de organismos nocivos

Descargar

RD 624 / 2013