SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE

Servizos socioculturais e á comunidade

Código Nivel Certificado de profesionalidade Ficha Real Decreto

SSCB 0109

3

Dinamización comunitaria

Descargar

RD 721 / 2011
RD 625 / 2013

SSCB 0110

3

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturais

Descargar

RD 1697 / 2011

SSCB 0111

3

Prestación de servizos bibliotecarios

Descargar

RD 1697 / 2011

SSCB 0209

2

Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

Descargar

RD 1537 / 2011

SSCB 0211

3

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

Descargar

RD 1697 / 2011

SSCE 0109

3

Información xuvenil

Descargar

RD 1537 / 2011

SSCE 0110

3

Docencia da formación profesional para o emprego

Descargar

RD 1697 / 2011
RD 625 / 2013

SSCE 0111

3

Promoción e intervención socioeducativa con persoas con discapacidade

Descargar

RD 625 / 2013

SSCE 0112

3

Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ECNEE) en centros educativos

Descargar

RD 325 / 2013
Corrección

SSCE 0212

3

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homes

Descargar

RD 990 / 2013

SSCG 0109

3

Inserción laboral de persoas con discapacidade

Descargar

RD 721 / 2011

SSCG 0111

2

Xestión de chamadas de teleasistencia

Descargar

RD 1697 / 2011

SSCG 0112

3

Promoción e participación da comunidade xorda

Descargar

RD 625 / 2013

SSCG 0209

3

Mediación comunitaria

Descargar

RD 721 / 2011

SSCG 0211

3

Mediación entre a persoa xordocega e a comunidade

Descargar

RD 625 / 2013

SSCI 0109

1

Emprego doméstico

Descargar

RD 721 / 2011

SSCI 0112

3

Instrución de cans de asistencia

Descargar

RD 990 / 2013

SSCI 0209

3

Xestión e organización de equipos de limpeza

Descargar

RD 990 / 2013

SSCI 0212

1

Actividades funerarias e de mantemento en cemiterios

Descargar

RD 990 / 2013

SSCI 0312

2

Atención ao cliente e organización de actos de protocolo en servizos funerarios

Descargar

RD 990/2013

SSCI 0412

2

Operacións en servizos funerarios

Descargar

RD 990 / 2013

SSCM 0108

1

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

Descargar

RD 1378 / 2009

SSCS 0108

2

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Descargar

RD 1379 / 2008
RD 721 / 2011

SSCS 0208

2

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Descargar

RD 1379 / 2008
RD 721 / 2011
RD 625 / 2013