SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE

Servicios socioculturales y a la comunidad

Código Nivel Certificado de profesionalidade Ficha Real decreto
SSCB0109 3 Dinamización comunitaria Descargar RD 721/2011
SSCB0110 3 Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturais Descargar RD 1697/2011
SSCB0111 3 Prestación de servizos bibliotecarios Descargar RD 1697/2011
SSCB0209 2 Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil Descargar RD 1537/2011
SSCB0211 3 Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil Descargar RD 1697/2011
SSCE0109 3 Información xuvenil Descargar RD 1537/2011
SSCE0110 3 Docencia da formación profesional para o emprego Descargar RD 1697/2011
SSCE0111 3 Promoción e intervención socioeducativa con persoas con discapacidade Descargar RD 625/2013
SSCE0112 3 Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ECNEE) en centros educativos Descargar RD 325/2013

SSCE0212

3

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homes

Descargar

RD 990/2013

SSCG0109

3

Inserción laboral de persoas con discapacidade

Descargar

RD 721/2011

SSCG0111 2 Xestión de chamadas de teleasistencia Descargar RD 1697/2011
SSCG0112 3 Promoción e participación da comunidade xorda Descargar RD 625/2013
SSCG0209 3 Mediación comunitaria Descargar RD 721/2011
SSCG0211 3 Mediación entre a persoa xordocega e a comunidade Descargar RD 625/2013
SSCI0109 1 Emprego doméstico Descargar RD 721/2011
SSCI0112 3 Instrución de cans de asistencia Descargar RD 990/2013
SSCI0209 3 Xestión e organización de equipos de limpeza Descargar RD 990/2013
SSCI0212 1 Actividades funerarias e de mantemento en cemiterios Descargar RD 990/2013
SSCI0312 2 Atención ao cliente e organización de actos de protocolo en servizos funerarios Descargar RD 990/2013
SSCI0412 2 Operacións en servizos funerarios Descargar RD 990/2013
SSCM0108 1 Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais Descargar RD 1378/2009
SSCS0108

2

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio Descargar RD 1379/2008
SSCS0208

2

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais Descargar RD 1379/2008