TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

Transporte y mantenimiento de vehículos

Código Nivel Certificado de profesionalidade Ficha Real decreto
TMVB0111 2 Mantemento dos sistemas mecánicos de material rodante ferroviario Descargar RD 626/2013
TMVB0211 2 Mantemento de sistemas eléctricos e electrónico de material rodante ferroviario Descargar RD 626/2013
TMVG0109 1 Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos Descargar RD 723/2011
TMVG0110 3 Planificación e control da área de electromecánica Descargar RD 1539/2011
TMVG0209 2 Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos Descargar RD 723/2011
TMVG0210 2 Mantemento de sistemas de rodaxe e transmisión de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil, os seus equipos e apeiros Descargar RD 1539/2011
TMVG0309 2 Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles Descargar RD 723/2011
TMVG0310 2 Mantemento do motor e dos sistemas eléctricos de seguridade e confortabilidade de maquinaria Descargar RD 1539/2011
TMVG0409 2 Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares Descargar RD 723/2011
TMVI0108 2 Condución de autobuses Descargar RD 1539/2011
TMVI0112 2 Condución profesional de vehículos turismos e furgonetas Descargar RD 626/2013
TMVI0208 2 Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada Descargar RD 1539/2011
TMVL0109 1 Operacións auxiliares de mantemento de carrocerías de vehículos Descargar RD 723/2011
TMVL0209 2 Mantemento de elementos non estruturais de carrocerías de vehículos Descargar RD 723/2011
TMVL0309 2 Mantemento de estruturas de carrocerías de vehículos Descargar RD 723/2011
TMVL0409 2 Embelecemento e decoración de superficies de vehículos Descargar RD 723/2011
TMVL0509 2 Pintura de vehículos Descargar RD 723/2011
TMVL0609 3 Planificación e control da área de carrocería Descargar RD 723/2011
TMVO0109 1 Operacións auxiliares de mantemento aeronáutico Descargar RD 723/2011
TMVO0111 3 Tripulación de cabina de pasaxeiros Descargar RD 992/2013
TMVO0112 1 Operacións auxiliares de asistencia a pasaxeiros, equipaxes e aeronaves en aeroportos Descargar RD 992/2013
TMVO0212 2 Asistencia a pasaxeiros, tripulacións, aeronaves e mercadorías en aeroportos Descargar RD 992/2013
TMVU0110 1 Operacións auxiliares de mantemento de sistemas e equipos de embarcacións deportivas e recreo Descargar RD 1539/2011
TMVU0111 2 Pintura, reparación e construción de elementos de plástico reforzado con fibra de embarcacións deportivas e de recreo Descargar RD 626/2013
TMVU0112 2 Mantemento da planta propulsora, máquinas e equipos auxiliares de embarcacións deportivas e de recreo Descargar RD 992/2013
TMVU0210 1 Operacións auxiliares de mantemento de elementos estruturais e de recubrimento de embarca Descargar RD 1539/2011
TMVU0211 2 Operacións de mantemento de elementos de madeira de embarcacións deportivas e de recreo Descargar RD 626/2013
TMVU0212 2 Mantemento e instalación de sistemas eléctricos e electrónicos de embarcacións deportivas e de recreo Descargar RD 992/2013
TMVU0311 2 Mantemento de aparellos de embarcacións deportivas e de recreo Descargar RD 626/2013
TMVU0312 3 Organización e supervisión do mantemento dos sistemas e equipos de embarcacións deportivas e de recreo Descargar RD 992/2013
TMVU0412 3 Organización e supervisión do mantemento do aparello de embarcacións deportivas e de recreo Descargar RD 992/2013
TMVU0512 3 Organización e supervisión do mantemento de elementos estruturais e de recubrimento de superficies de embarcacións deportivas e de recreo Descargar RD 992/2013