GUÍAS DE APRENDIZAXE E AVALIACIÓN DOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE PARA FORMADORES

Guías de Aprendizaxe

As guías de aprendizaxe e avaliación do certificado de profesionalidade foron elaboradas polos Centros Nacionais de Formación Profesional Ocupacional, responsables da familia profesional, e supervisadas pola subdirección Xeral de Políticas Activas de Emprego do SEPE.

As guías de aprendizaxe e avaliación do certificado de profesionalidade son un instrumento que proporcionarán aos formadores recursos, estratexias, procedementos e instrumentos para enfocar os procesos de ensino/aprendizaxe cara á adquisición das competencias profesionais dos alumnos e facilitarán que a avaliación se realice con maior rigor técnico.

Accede á listaxe de guías de aprendizaxe pulsando sobre a familia que desexes: