GUÍA AGRARIA

Familia Agraria

Título Cod.Certificado Tamaño (Kb)
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Cultivos herbáceos AGAC0108 2565
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Fruticultura AGAF0108 4292
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Horticultura e fruticultura AGAH0108 2946
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Actividades auxiliares en floraría AGAJ0108 2745
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Xestión e mantemento de árbores e palmeiras ornamentais AGAJ0109 7077
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Arte floral e xestión das actividades de floraría AGAJ0208_3 2381
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Xestión da instalación e mantemento de céspedes e campos deportivos AGAJ0308 2958
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Actividades auxiliares en viveiros,xardíns e centros de xardinaría AGAO0108 1304
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Xardinaría e restauración da paisaxe AGAO0308 4813
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Agricultura ecolóxica AGAU0108 2082
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Xestión da produción agrícola AGAU0208 3411
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Actividades auxiliares en agricultura AGAX0208 2158