GU?A EDIFICACI?N E OBRA CIVIL

Familia Edificaci?n e obra civil

T?tulo Cod.Certificado Tama?ou (Kb)
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Fábricas de Albanelaría EOCB0108 2162
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Operacións Auxiliares de Revestimentos Continuos en Construción EOCB0109 2426
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas EOCB0208 2011
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Operacións Auxiliares de Acabados Ríxidos e Urbanización EOCB0209 2358
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Levantamentos e Replanteos EOCE0109 2347
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Operacións de Formigón EOCH0108 1544
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Representación de proxectos de edificación EOCO0108 3271
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Control de Proxectos e Obras de Construción EOCO0109 1764
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Representación de proxectos de obra civil EOCO0208 2044

Guía de aprendizaje y Evaluación del certificado de profesionalidad de Pintura decorativa en construcción

*EOCB0110

2895

Guía de aprendizaje y Evaluación del certificado de profesionalidad de Armaduras pasivas para hormigón

*EOCB0111

2296

Guía de aprendizaje y Evaluación del certificado de profesionalidad de Control de ejecución de obras de edificación

*EOCB0112

5082

Guía de aprendizaje y Evaluación del certificado de profesionalidad de Control de ejecución de obras civiles

*EOCB0212

4483