GUÍA INSTALACIÓN E MANTEMENTO

Familia Instalación e mantemento

Título Cod.Certificado Tamaño (Kb)
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica IMAI0108 1820
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas IMAR0108 2515
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracción IMAR0109 8126
Guía de aprendizaxe e avaliación do certificado de profesionalidade de Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación - extracción IMAR0208 2783
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficas IMAR0209 3524
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións frigoríficas IMAR0309 4389
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas IMAR0408 2434

Guía de aprendizaxe e avaliación do Certificado de profesionalidade de Desenvolvemento de proxectos de Instalacións caloríficas.

IMAR0508

7100

Guía de aprendizaje y evaluación del Certificado de profesionalidad de Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de instalaciones caloríficas.

IMAR0509

9220