GUÍA QUÍMICA

Familia Química

Título Cod.Certificado Tamaño (Kb)
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Ensaios físicos e fisicoquímicos QUIA0108 3666
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Ensaios Microbiológicos e Biotecnológicos QUIA0208 5826
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Xestión e Control de Planta Química QUIB0108 5566
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Operacións básicas en planta química QUIE0108 7979
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Organización e control dos procesos de química transformadora QUIE0109 2738
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Operacións en instalacións de enerxía e de servizos auxiliares QUIE0208 4813
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Operacións auxiliares e de almacén en industrias e laboratorios químicos QUIE0308 1507
Guía de aprendizaxe e avaliación do certificado de profesionalidade de Análise Química QUIL0108 5450
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Elaboración de produtos farmacéuticos e afíns QUIM0109 2123
Guía de aprendizaxe e avaliación do certificado de profesionalidade de Operacións de acondicionado de produtos farmacéuticos e afíns QUIM01309 1918
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Preparación de Pastas Papeleiras QUIO0109 2435
Guía de aprendizaxe e avaliación do certificado de profesionalidade de Operacións de transformación de polímeros termoestables e os seus compostos QUIT0109 3103
Guía de aprendizaxe e avaliación do certificado de profesionalidade de Operacións de Transformación de Polímeros Termoplásticos QUIT0209 2023
Guía de aprendizaxe e avaliación do certificado de profesionalidade de Operacións de transformación de caucho QUIT0309 2547
Guía de aprendizaxe e avaliación do certificado de profesionalidade de Organización e control da transformación de caucho QUIT0409 2519
Guía de aprendizaxe e Avaliación do certificado de profesionalidade de Organización e control da transformación de polímeros termoplásticos QUIT0509 2405