OFERTA FORMATIVA

Ofertas Formativas

Ofertas de formación

Tipos de iniciativas e programas de formación:

Formación programada polas empresas para os seus traballadores.

Oferta formativa para traballadores ocupados:

  • Programas de formación sectoriais.
  • Programas de formación transversais.
  • Programas de cualificación e recoñecemento profesional.

Oferta formativa para traballadores desempregados:

  • Programas dirixidos a cubrir as necesidades detectadas polos Servizos Públicos de Emprego.
  • Programas específicos de formación.
  • Programas formativos con compromisos de contratación.

Outras iniciativas de formación profesional para o emprego: