CURSOS DO PLAN DE PERFECCIONAMENTO TÉCNICO

Proximamente reabrirase o prazo de inscrición a cursos de perfeccionamento do profesorado que se van a impartir en en 2020 os Centros de Referencia Nacional.