FORMACIÓN EN LA EMPRESA

Convocatoria para a concesión de subvencións públicas para a execución de programas de formación de ámbito estatal, dirixidos prioritariamente ás persoas ocupadas, con cargo ao crédito orzamentario de gastos do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), por importe de 350 millóns de euros.

O importe desta convocatoria executarase en tres anos: 140.000.000 euros en 2019 e 105.000.000 euros en cada un dos exercicios de 2020 e 2021.

Ademais o SEPE licitará con carácter inmediato a través do réxime de contratación pública por valor de 50.000.000 euros para a formación de ámbito estatal dirixida prioritariamente a persoas ocupadas e nas especialidades formativas do Catálogo de Especialidades formativas do SEPE que tamén son obxecto da presente Convocatoria.

A finalidade desta convocatoria é o financiamento de programas de formación de ámbito estatal, dirixidos prioritariamente a traballadoras e traballadores ocupados, orientados á adquisición e mellora de competencias profesionais relacionadas cos requirimentos de produtividade e competitividade das empresas, coas necesidades de adaptación aos cambios do sistema produtivo e ás posibilidades de promoción profesional e desenvolvemento persoal dos traballadores e traballadoras, de forma que lles capacite para o desempeño cualificado das distintas profesións.

Documentación

Nesta ligazón podes atopar toda a documentación e manuais relacionados con esta convocatoria de axudas.

Normativa

Aquí podes consultar recompilada toda a normativa referente a estas axudas.

Vídeos explicativos da Fundae

A Fundae realizou uns vídeos tutoriales onde se explican algúns aspectos de funcionamento da convocatoria para a concesión de subvencións públicas para a execución de programas de formación de ámbito estatal, dirixidos prioritariamente ás persoas ocupadas.