ACCESIBILIDADE

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), Organismo Autónomo adscrito ao Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social, comprometeuse a facer accesible o seu sitio web, de conformidade co Real Decreto 1112/2018, de de 7 setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

La presente declaración de accesibilidad se aplica al sitio web http://www.sepe.es.

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co Real Decreto 1112/2018 debido á falta de conformidade do aspecto que se indica a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 1. ) Falta de conformidade co RD 1112/2018
  • Nas páxinas en idiomas distintos do castelán poden existir textos en castelán, cuxo cambio de idioma non está etiquetaxe correctamente, debido a que esta situación é transitoria ata a súa tradución definitiva automática ou manual.
  • Poderían existir fallos puntuais de edición nalgunha páxina web.
 2. ) Carga desproporcionada
  • Non aplica
 3. ) El contenido no entra dentro del ámbito de la legislación aplicable
  • Poderían existir arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de que 2018 non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade, aínda que se procurou que a maioría deles si o cumpran.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi realizada o 26 de maio do 2020, mediante unha autoevaluación na que se utilizaron ferramentas como a proporcionada polo Observatorio de Accesibilidade que a súa vez, combinouse coa ferramenta de validación automática TAW - Test de Accesibilidade Web que permite realizar unha análise e proporciona información sobre o grao de accesibilidade que presentan as páxinas Web, ademais de uso de ferramentas externas para analizar os contrastes.

Tamén se utilizou a ferramenta do W3C que permite validar as páxinas web sobre o estándares HTML, XHTML, SMIL, etc.

Última revisión da declaración, 26 de maio do 2020.

Observacións e datos de contacto

O noso obxectivo é seguir traballando cada día na mellora da accesibilidade. Convidámoslle a que nos envíe as súas queixas ou suxestións de calquera incumprimento dos requisitos de accesibilidade establecidos no Real Decreto 1112/2018, ademais de poder solicitar información e/ou transmitir outras dificultades de acceso ao contido.

Á súa disposición ten dispoñible o seguinte formulario suxestións e queixas de Accesibilidade e/ou a seguinte oficina física de atención:

Subdirección Xeral de Tecnoloxías da Información e Comunicacións, Servizo Público de Emprego Estatal, c/ Condesa de Venadito 9, 28027 Madrid.

Procedemento de aplicación

Está a traballarse en pór en marcha un procedemento de aplicación ao que deba recorrerse no caso de que a resposta sexa insatisfactoria e así poder iniciar unha reclamación para coñecer e oporse aos motivos da desestimación.

El procedimiento de reclamación recogido en el artículo 13 del RD 1112/2018 entrará en vigor el 20 de septiembre de 2020.

Contido Opcional

Satisfanse todos os puntos de verificación de prioridade 1 e 2 (nivel AA) definidos na Norma UNE-EN 301549 1v .1.2:2015 e as Directrices de Accesibilidade para a Contido Web 2.0 pola Iniciativa de Accesibilidade Web (WAI) establecidos por World Wide Web Consortium (W3C).

nivel AA de WCAG 2.1

Esta declaración de conformidade recolle aquelas páxinas que se atopan baixo o dominio http://www.sepe.es excluíndo as páxinas ás que nos levan as ligazóns externas así como os contidos que son incrustados en http://www.sepe.es pero proveñen doutros servidores.

código HTML 4.01 válido

Tamaño do texto

Utilizáronse fontes con tamaños relativos de forma que se o usuario prefire unha fonte maior poderá seleccionalo a través das opcións de tamaño de texto do seu explorador.

Estrutura das páxinas

Este portal está deseñado cun formato común para todas as páxinas de contidos: Área superior que inclúe cabeceira, menú principal e fío de Ariadna (localizador). Unha zona central que inclúe navegación secundaria e contidos. E, finalmente, péchase cun pé de páxina con ligazóns de interese. Esta disposición permite familiarizarse facilmente coa estrutura dos documentos facilitando así a súa navegación para aquelas persoas que necesitan axudas técnicas para utilizar o sitio web.

Cabecera: Incluye área de selección de idioma, buscador, información de contacto y navegación principal.

A zona de subcabecera inclúe o fío de Ariadna que realiza a dobre función de orientar ao usuario e de permitir a navegación cara a outras páxinas.

Área central de contidos e menú de navegación secundario.

Área de pé que serve de peche das páxinas e mostra ligazóns de interese e información de contacto.

Formatos dos contidos

Algúns contidos móstranse ou amplían con contidos dispoñibles noutros formatos de presentación para os que algúns usuarios non dispoñen dos conectores (plugins) necesarios. A continuación móstranse os formatos utilizados polo sitio web do SEPE e as ligazóns para descargalos de forma gratuíta.

Atallos de teclado

Este sitio web é compatible coas versións dos navegadores máis utilizados e permite o uso combinado de teclas (atallos de teclado) para acceder ás páxinas de referencia segundo os distintos navegadores:

 • Accesibilidade: tecla c
 • Mapa web: tecla w
 • Oficinas: tecla ou
 • Contacto: tecla t
 • Ligazóns: tecla l
 • Faqs: tecla q
 • Glorario: tecla g
 • Aviso legal: tecla v
 • Saltar ao contido: tecla s
 • Saltar á navegación principal: tecla m
 • Saltar ao menú de sección: tecla n
 • Saltar ao contido: tecla s
 • Buscador: tecla 0
 • Inicio: tecla 1
 • Empresas: tecla 2
 • Emprendedores e autónomos: tecla 3
 • Que é o SEPE: tecla 4
 • Comunicación: tecla 5
 • Estatística: tecla 6
 • Observatorio: tecla 7
 • Internet Explorer: ALT + número + ENTER
 • Mozilla Firefox: ALT + MAIÚSCULAS + número ou letra
 • Opera: MAIÚSCULAS + ESC + número ou letra
 • Safari (Mac): CTRL + OPTION + número ou letra
 • Safari (Win): ALT + número ou letra
 • Google Chrome: ALT + número ou letra