"AQUÍ SEMPRE É A TÚA QUENDA". AS PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO EN INTERNET.

"Aquí sempre é a túa quenda". As prestacións por desemprego en Internet.

Esta campaña está dirixida á cidadanía en xeral e, especialmente, ás persoas desempregadas usuarias dos servizos de prestacións por desemprego.

O seu obxectivo é difundir os servizos electrónicos que o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) ofrece e promover os trámites das prestacións por desemprego en Internet.

Material gráfico:

Anuncio de radio.

Prensa:

Internet:

Gráfica:

Exterior: