FEIRA DE EMPREGO DE ALBACETE 2015

01 de setembro de 2015

Atención aos visitantes na caseta do SEPE
A cidade de Albacete acolleu os días 1 e 2 de setembro da 2015 primeira edición da Feira do Emprego na Casa da Cultura “José Saramago”.Co patrocinio do Concello de Albacete, a feira foi organizada pola Rede Española de Entidades polo Emprego, Rede Rabuña, asociación de entidades sen ánimo de lucro que desenvolve servizos de promoción de emprego co obxectivo de mellorar a empregabilidade e facilitar a incorporación das persoas en desemprego ao mercado de traballo, tanto por conta allea como por conta propia. O evento converteuse nunha oportunidade perfecta para todas aquelas persoas que buscaban emprego, tanto polos postos de traballo ofertados directamente nos máis de casetas 40 das empresas e organizacións presentes, como pola posibilidade que se ofrecía aos asistentes de poder incluír os seus datos nas bases de datos das devanditas empresas para futuros recrutamentos.Ademais da atención nas casetas, a feira tamén contou con talleres 37 con participantes, 555 nos que se trataron aspectos como a empregabilidade, a elaboración de currículos, o currículo dixital e as redes sociais, a selección de persoal, a mobilidade, o coñecemento de idiomas e a procura de postos de traballo tanto no ámbito nacional como internacional, algúns dos cales se puideron seguir a través de streaming. Todo iso viuse completado coa asistencia de persoas 791 aos 7 relatorios de expertos na procura de emprego, o emprendimiento, a procura da carreira profesional e o contacto co mundo laboral, así como con mesas redondas de distinguidos profesionais de recursos humanos nas que se debateron as tendencias actuais do emprego e a realidade do mercado de traballo.O acto de inauguración foi presidido por D. Javier Cuenca García, Alcalde de Albacete e Concelleiro de Emprego, e D. Federico Pozuelo Adoitar, Subdelegado do Goberno en Albacete, quen estiveron acompañados doutras autoridades locais e autonómicas. No seu percorrido pola feira, a comitiva detívose na caseta do SEPE co obxectivo de coñecer, de primeira man, a información e orientación laboral que se ofrecía aos asistentes.Nesta ocasión, o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) participou cunha caseta atendida permanentemente por persoal da súa Dirección Provincial en Albacete baixo a supervisión da Directora Provincial, Dna. Rosario Rodríguez Rueda. A atención ao público na caseta realizouse nun mostrador no que se informou aos asistentes sobre o Portal Único de Emprego e Autoemprego "Emprégache", o Observatorio das Ocupacións e as medidas destinadas a favorecer o emprendimiento. Nel dispúxose de folletos informativos tanto destes temas como doutras materias que puidesen ser do seu interese, así como dunha pantalla na que se proxectaron diversos vídeos relacionados co emprego. Ademais, a caseta contou cunha mesa dotada dun computador portátil para unha mellor explicación aos visitantes interesados.Durante o acto de clausura, o Alcalde de Albacete estivo acompañado entre outros por Dna. Rosa González de Afástaa, Concelleira de Promoción Económica, e D. Félix Acereño Morillas, Presidente do Consello Rexional de Cámaras de Castela-A Mancha. No acto, o Alcalde asegurou que a feira fora un rotundo éxito de participación, xa que contara con máis de . 6000 asistentes.