FORO DE EMPREGO FIBEST VALLADOLID 2015

11 de marzo de 2015

Foro de Emprego FIBEST Valladolid 2015
O 11 de marzo de celebrouse, 2015 no Campus Universitario Río Esgueva da Universidade de Valladolid, o XVI Foro de Emprego FiBEST, organizado pola asociación estudantil BEST en colaboración co Vicerreitorado de Docencia e Estudantes da Universidade de Valladolid e co respaldo da Xunta de Castela e León, a través do Servizo Público de Emprego de Castela e León (ECYL), da Deputación Provincial de Valladolid e do Concello de Valladolid.BEST son as siglas de Board European Students of Technology, asociación sen ánimo de lucro presente en universidades 96 europeas de países. 33 BEST Valladolid é o grupo local da Universidade de Valladolid, formado por máis de estudantes 50 de carreiras técnicas que traballan axudando aos estudantes a afrontar retos aos que se terán que enfrontar nun futuro ao finalizar os seus estudos e formándolles en competencias transversais.Por tanto, FIBEST é un foro de emprego desenvolvido por e para os estudantes, cuxos principais obxectivos son fomentar o emprego e as prácticas de empresa como complemento á formación, facilitar a procura do primeiro emprego aos titulados universitarios e estudantes de últimos cursos acelerando a súa inserción ao mundo laboral e dar a coñecer o emprendimiento e as facilidades existentes para montar a súa propia empresa. En definitiva, axudarlles a descubrir o mercado laboral actual, as posibilidades que ofrece e onde poden atopar oportunidades segundo a súa titulación.A inauguración do Foro tivo lugar no Salón de Actos da Escola de Enxeñarías Industriais e contou coa presenza de D. José Carlos Rodríguez Fernández, Vicepresidente e Xerente do ECYL; D. Jesús Anxo Pisano Alonso, Director da Escola de Enxeñarías Industriais da Universidade de Valladolid, Dna. María Cristina Pérez Barreiro, Vicerreitora de Estudantes da Universidade de Valladolid, D. Fernando Rubio Ballestero, Coordinador da Presidencia do Concello de Valladolid e D. José María Pinilla Giménez, Vicepresidente de eventos de BEST Valladolid.Tamén formou parte da mesa presidencial D. Gregorio González Roldán, Subdirector Xeral de Relacións Institucionais e Asistencia Xurídica do SEPE, quen tivo un papel representativo no acto a través dunha intervención.O SEPE estivo presente no foro cunha caseta de 62 m dotado dun mostrador no que se atendeu ao público, unha mesa cun computador portátil na que se atendeu de forma personalizada aos asistentes interesados e un expositor de folletos informativos.A caseta estivo atendido permanentemente, baixo a supervisión de D. Luís Antonio Gómez Igrexas, Director Provincial do SEPE en Valladolid, por persoal da devandita Dirección Provincial. Nel informouse, principalmente, sobre o Contrato para a Formación e a Aprendizaxe e a Formación Dual e sobre o Observatorio das Ocupacións. Dispúxose de folletos informativos tanto destes temas como doutras materias de interese para os asistentes, como o Portal Emprégache ou os Certificados de Profesionalidade.